Az e-mailek (és csatolmányaik) kizárólag az azokban megnevezett címzettnek (címzetteknek) szólnak, jogilag védett és bizalmas információkat tartalmaznak. Az e-mailek, csatolmányaik vagy bármely részük felhasználása, feldolgozása vagy továbbítása szigorúan tilos, mivel sértheti az érintettek jogait. Amennyiben tévedésből kapott meg egy üzenetet, vagy egyéb okokból nem minősül rendeltetés szerinti címzettnek, úgy kérjük, azonnal értesítsen bennünket a fenti címen és haladéktalanul semmisítse meg az üzenetet (beleértve a csatolmányokat is) és esetleges sokszorosításait. A feladót nem terheli felelősség a nem teljes, késve érkezett vagy meghamisított üzenetekért, amennyiben szándékosság nem róható fel neki.

A felelősség kizárása

1. Hivatkozások (linkek)

A szerző vagy tulajdonos nem felel az olyan idegen weboldalak bármilyen jellegű tartalmáért, amelyekre közvetlen (linkek) vagy közvetett hivatkozás történik. Helytállási kötelezettség kizárólag abban az esetben merülhet fel, amennyiben a szerzőnek vagy tulajdonosnak tudomása van a jogellenes tartalmakról, és műszakilag lehetséges és elvárható lenne annak megakadályozása, hogy a saját internetoldalak felhasználói használják a jogellenes tartalmakat. Az ilyen linkek tartalmának felhasználásából keletkezett esetleges károkért kizárólag az érintett weboldal üzemeltetője felel, a szerző vagy tulajdonos felelőssége semmi esetre sem merül fel.

A megállapítás érvényes minden olyan linkre, amely szerepel a szerző vagy tulajdonos által kínált weboldalon, érvényes továbbá a harmadik fél általi bejegyzésekre a létrehozott internetes vitafórumokon, vendégkönyvekben és levelezési listákban.

2. Az internetes ajánlat tartalma

A szerző vagy tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért vagy minőségéért. Alapvetően kizárt a nyújtott információk felhasználásából vagy azok fel nem használásából, illetve a hibás és nem teljes információk felhasználásából eredő anyagi vagy eszmei károkra vonatkozó felelősségmegállapítási kérelem.

Valamennyi ajánlat kötelezettség nélküli. A szerző vagy tulajdonos kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül módosítsa, kiegészítse, törölje vagy megjelentetését időlegesen vagy véglegesen beszüntesse.

3. Szerzői jogok

A szerző vagy tulajdonos törekszik arra, hogy minden publikációban figyelembe vegye a felhasznált grafikák, hangdokumentumok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogait. A szerző vagy tulajdonos által elkészített tartalmak szerzői joga egyedül a szerzőt vagy tulajdonost illeti. Az ilyen grafikák, hangdokumentumok, szövegek és videoszekvenciák sokszorosítása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációban nem megengedett a szerző vagy tulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül.