We use cookies to improve the usability of this website. Additional information can be found in our privacy policy.

News Maradni látszik az Áfa bevallás mellékletét képző M-lap a befogadott számlák tekintetében, viszont nőhet a kiszabható szankció az M-lap esetleges hibái, hiányosságai kapcsán.

Sorry, this page is not available in your language. Below you see the content for the default language:

 

Az adózás rendjéről szóló törvény újrakodifikálásának (a továbbiakban: új Art.) következményeként az általános forgalmi adóról szóló törvénybe (a továbbiakban: Áfa tv.) kerülhetnek át az országgyűlésnek 2017.10.24-én benyújtott törvényjavaslat alapján az úgynevezett összesítő jelentésre vonatkozó legfontosabb előírások.

 

A törvényjavaslat új alapokra helyezné az eddigi számlaadat szolgáltatásra vonatkozó szabályozást. A legjelentősebb és a legtöbbek által már ismeretes változás a törvényjavaslat alapján, hogy 2018.07.01-től a számlázó programmal kiállított számlák kapcsán, amelyek áfa tartalma a 100.000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja az adóalanyoknak elektronikusan kellene adatot szolgáltatni az adóhatóságnak külön jogszabályban meghatározott módon.

 

Az is kiderül a törvényjavaslatból, hogy a nyomdai úton előállított számlák vonatkozásában 2018.07.01-től szintén elektronikus adatszolgáltatást kell teljesítenie a számlakiállítónak az erre a célra rendszeresített weblapon a számla kibocsátását követő 5 naptári napon belül, amennyiben a számla áfa tartalma a 100.000 Ft-ot eléri, de 500.000 Ft el nem éri, valamint a számla kiállítását követő naptári napon, ha a számla szerint az áfa az 500.000 Ft-ot eléri, vagy meghaladja.

A törvényjavaslat szerint maradna 2018.07.01. követően is a befogadott számlák vonatkozásában az áfa bevallással egyidejűleg teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség is, amely jelenleg az áfa bevallás M jelölésű mellékleteként nyújtandó be.

 

A törvényjavaslat azonban nemcsak az eddigi számlaadat szolgáltatásra vonatkozóan hozhat változásokat, hanem az azzal kapcsolatban kiszabható bírság tekintetében is.

 

A jelenleg hatályos Art. módosítás tervezetének 2018.07.01-től hatályba lépő 31/B § (2a) és 172 § (5a) pontjainak együttes olvasatában a kimenő számlákat érintő elektronikus adatszolgáltatás kapcsán az esetleges hibákkal, ill. hiányosságokkal érintett számlák vonatkozásában a maximálisan kiszabható bírság érintett számlánként 500.000 Ft lett volna.

 

A hatályos Art. változás tehát nem érintette volna a bejövő számlák kapcsán az áfa bevallással egyidejűleg benyújtandó M lap hibái, hiányosságai esetén kiszabható bírság mértékét, amely az Art. 31/B § (7) ill. 172 § (10), (12) bekezdéseinek együttes olvasatában magánszemély esetében20 ezer forintig, más adózó esetében 100 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal szankcionálható.

 

Az új törvényi változások fényében azonban a számlánként adható jelentősebb mértékű mulasztási bírság kiszabásának lehetősége kiterjedne a bejövő számlák vonatkozásában a bevallással egyidejűleg teljesítendő adatszolgáltatásra is, és nem csupán a kimenő számlák adatainak elektronikus úton történő továbbítására vonatkozna.

 

Az új törvényjavaslat ugyanis a kimenő számlákkal kapcsolatos elektronikus adatszolgáltatási kötelezettséget, és a bejövő számlák vonatkozásában teljesítendő bevallással egyidejűleg teljesítendő adatszolgáltatást egyöntetűen „Összesítő jelentés” megnevezéssel illeti az Áfa tv. 2018.07.01-től hatályba lépő 10. sz. mellékletében. A magasabb számlánként kiszabható 500.000 Ft bírság pedig az új Art. 2018.07.01-től hatályba lépő 229 § szerint az „általános forgalmi adó összesítő jelentés” lehetne alkalmazható.

 

Amennyiben tehát a változások a jelenlegi formában lépnek életbe, akkor a cégeknek nem csupán a kimenő számlák elektronikus adatszolgáltatásai vonatkozásában érdemes felkészülniük az adatszolgáltatási kötelezettség hibáktól és hiányosságoktól mentes teljesítésére, hanem célszerű áttekinteniük a bejövő számlák kapcsán teljesítendő adatszolgáltatás folyamatait is, hogy biztosan elkerüljék a magasabb mértékű, számlánkénti mulasztási bírság megállapítását.