GT Hírlevél 2021.01.29.

Bemutatjuk Controlling és Management Reporting szolgáltatásainkat

Judit

A jelenlegi, rendkívül gyorsan változó gazdasági környezetben minden vállalkozás számára alapvető fontosságú, hogy a működésével összefüggő döntésekhez megfelelő mennyiségű és minőségű információ álljon rendelkezésre. A vállalkozás működésében az információ forrása a controlling, amely megteremti a tervezés, elszámolás, ellenőrzés és információellátás koordinálásának alapját azzal, hogy a működés folyamatait megadott szempontok szerint folyamatosan gyűjti, elemzi, feldolgozza és továbbítja. Ezáltal a controlling nélkülözhetetlen információkat szolgáltat a vezetési és irányítási döntéshozatalhoz.


A hatékony controllingrendszer biztosítja:

  • a vállalkozás teljesítményének folyamatos és késedelem nélküli mérését és ellenőrzését,
  • a jövőbeli működést meghatározó intelligens tervezési keretrendszerek kialakítását,
  • a vezetői beszámolói rendszerek működtetésén keresztül a szervezet megfelelő irányítását és rugalmas, aktív alkalmazkodását a működési környezet változásaihoz.

Tanácsadói tapasztalataink alapján a vállalkozások bizonyos körénél a kialakult controlling funkciók már nem illeszkednek a vállalkozás méretéhez és tagoltságához, illetve a tevékenység összetettségéhez, rosszabb esetben pedig kizárólag a számviteli feladatok részeként vannak jelen.


Ezen tapasztalatok hívták életre kiemelt Controlling és Management Reporting Osztályunkat, amely a következő szolgáltatásokkal áll az Önök rendelkezésére:

  • a menedzsment és egyes vállalati divíziók információigényének felmérése,
  • kulcstényezők (KPI) definiálása a vállalkozás stratégiai céljaival összhangban,
  • a controlling eszközöket kiszolgáló folyamatok, meglévő controlling eszközök felülvizsgálata és szükség szerinti fejlesztése, esetleges informatikai háttérrendszerek bevezetésének támogatása 
  • a vállalkozás méretéhez, a tevékenység komplexitásához illeszkedő intelligens controlling rendszer kialakítása, implementációja, esetleg működtetése,

Szakembereink az Önök egyedi igényeinek megfelelően a fenti szolgáltatásokat eseti megbízás alapján, vagy kiszervezett szolgáltatás keretében látják el, így vállaljuk az általunk kialakított rendszerek alkalmazásának betanítását és eseti fejlesztését, illetve hosszú távú költséghatékony működtetését is. 


Az általunk alkalmazott megoldások nem igénylik új vállalatirányítási rendszerek bevezetését, bármely meglévő (akár több) rendszer vagy táblázatok adatait képesek kezelni és a pénzügyi szakemberek számára megszokott eszközökkel átláthatóvá tenni.


Amennyiben a fentiek felkeltették érdeklődését, keresse munkatársainkat bizalommal.