GT Hírlevél 2020.11.20.

Home Office - végre szabályosan?

Judit

Megjelentek a távmunka módosító szabályai
 

2020. november 11-én megjelent a veszélyhelyzet során a támunkához kapcsolódó szabályok alkalmazásáról szóló Kormányrendelet (487/2020 (XI.11.), amely megfogalmazza azokat a Munkavédelmi törvény (Mvt. - 1993. évi XCIII. törvény ) és Munka törvénykönyve (Mt. - 2012. évi I. törvény) módosításokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkáltató szabályosan tudjon távmunka lehetőségeket biztosítani.
A 2020 márciusában kialakult #maradjotthon kampány tömegével indította el a köznyelvben csak „Home Office” néven elhíresült lehetőséget, amelynek segítségével sokan otthonról tudták munkájukat folytatni. Erre az Mt. távmunka fogalmának alkalmazása lett volna a legmegfelelőbb.
„Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.” (2012 I. Mt. 196 § (1)
A tömeges otthonmaradás mutatott rá azonban azokra a hiányosságokra, amelyek a távmunka esetére az Mt. és az Mvt. nem tartalmaz egyértelmű szabályokat, vagy azok éppen ellentétesek egymással, esetleg teljesen alkalmazhatatlanok a gyakorlatban.
 
A Koronavírus második hullámával ezt igyekeztek helyre tenni a törvényalkotók.
Munkavédelmi törvény
A Kormányrendelet két pontban említ munkavédelmi intézkedéseket. (1 §)

 1. A mostanra kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt eredeti Mvt. 86/A§-át nem kell alkalmazni.

Ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet idején a Mvt. távmunkára vonatkozó munkavédelmi szabályait nem kell alkalmazni.
 
Vagyis távmunka esetén mellőzhető

 • a munkáltatóval kötött megállapodás ahhoz, hogy a munkavállaló biztosítsa a távmunka eszközét.
 • a munkáltatói kockázatértékelés az ilyen munkaeszköz biztonságáról,
 • a munkáltató hozzájárulása ahhoz, hogy a munkavállaló megváltoztathassa a távmunkakörülményeit,
 • a munkavédelemi szakember kockázat- és baleseti vizsgálatának lefolytatása, mint ahogyan a munkáltató megbízottjának munkakörülmény ellenőrzési célú helyszíni ellenőrzése is.
 1. A Kormányrendelet továbbá megfogalmazza azt is, hogy a távmunkavégzés esetén a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg.

 
SZJA törvény
A Kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősíti a munkaszerződésben foglaltak szerint a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb a minimálbér (2020-ban 161 000 Ft/hó) 10 százalékának megfelelő összeget, azzal a feltétellel, hogy a magánszemély a távmunkával összefüggésben más költséget nem számolt el.
Ami fontos, hogy ezt a költségtérítési összeget (16.100 HUF/hó) arányosítani kell a távmunkavégzéssel érintett napokra, ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot.
 
Munka törvénykönyve
A Kormányrendelet egyetlen pontban megfogalmazva igyekszik segíteni a távmunka jelenlegi alkalmazását. Ez alapján a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavállaló és a munkáltató az Mt. 196. §-ától megállapodásban eltérhetnek. (3. §)
A hivatkozott paragrafus a távmunkavégzés elsődleges szabályait tartalmazza.
Ez annyit jelent, hogy külön megállapodásban rögzítve eltérhetnek az alábbi szabályoktól:

 1. Távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják.
 1. A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

Ez a rész azért kiemelten fontos, mert a munkaszerződésben történő rögzítés kötelezettsége egy jóval komolyabb munkajogi aktus a felek között. Ettől jelenleg el lehet tekinteni, elégséges külön megállapodásban rögzíteni a felek akaratát.
 

 1. A munkáltató - a 46. §-ban foglaltakon túlmenően - tájékoztatja a munkavállalót
  1. a munkáltató általi ellenőrzés,
  2. a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól, továbbá
  3. arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik.
 1. A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.
 1. A munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

A jogszabályok jelenlegi értelmezésében fontos felhívni a figyelmet, hogy az SZJA törvény alkalmazásáról szóló részben a költségtérítés kifejezetten nevesíti, hogy a munkaszerződésben foglaltak szerinti távmunka esetében járhat a költségtérítés, míg az Mt. alkalmazási része lehetőséget teremt a munkaszerződés mellőzésére.
Emiatt fontos figyelni, hogy ez alapján, aki csak megállapodás keretében dolgozik távmunkában, az elméletileg nem számolhat el így költségtérítést.
Mivel azonban a távmunkára szóló megállapodás is a két fél közös akaratán kell múljon, akár érdemes lehet mégiscsak munkaszerződést módosítani, akár csak egy konkrétan meghatározott időszakra is. Ily módon a költségtérítés is elszámolható lesz.
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdései lennének, keresse közvetlenül munkatársunkat.

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

 

Hírlevélre feliratkozás: itt

Az eddig kiadott hírleveleinket itt olvashatja.