2020.06.16. GT Hírlevél

A VÉSZHELYZET MEGSZŰNÉSÉNEK HATÁSAI

Judit

Az Országgyűlés 2020. június 16-án elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséről, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslatokat. Megjegyezzük, hogy a veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló törvény jövőbeni hatályba lépése nem eredményezi automatikusan a veszélyhelyzet megszűnését, arról majd a Kormánynak külön kell rendelkeznie.  A korábbi hírleveleinkben ismertetett – jellemzően kedvező, adózási vonatkozású – rendeleti szabályok jövőbeli alkalmazhatósága a következőképpen alakul:

 • A hitel- és kölcsönszerződésekből, valamint pénzügyi lízingszerződésekből eredő kötelezettségekre vonatkozóan a fizetési moratórium 2020. december 31-ig fennmarad, továbbá ezen időpontig a teljesítési kötelezettségek és a szerződések is meghosszabbodnak.
 • Továbbra is érvényben marad, hogy a 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. között esedékes társasági adót, kisvállalati adót, energiaellátók jövedelemadóját, helyi iparűzési adót és innovációs járulékot elégséges 2020. szeptember 30-ig megfizetni és bevallani. Amennyiben egy vállalkozás élni kíván a bevallás későbbi benyújtásának lehetőségével, úgy az adóelőlegek a korábbi időszakokban érvényes fizetési kötelezettségek alapján kerülnek megállapításra. A törvénymódosítás tartósan alkalmazandóvá teszi azt a vészhelyzet alatti, látványcsapat sportokra vonatkozó kormányrendelkezést, mely szerint a támogatási igazolások összértéke országos sportági szakszövetségek, amatőr sportszervezetek és alapítványok esetében a sportfejlesztési programban szereplő költségek, kiadások 100%-a lehet.
 • Szintén érvényben marad a számviteli beszámolók meghosszabbított nyilvánosságra hozatali határideje (2020. szeptember 30.), amennyiben ez eredetileg a korábban említett időszakban lenne esedékes.
 • A meghatározott tevékenységet folytató vállalkozások szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás mentessége, illetve az általuk foglalkoztatottak után fizetendő egészségbiztosítási járulékok kedvezménye utoljára 2020. júniusra vonatkozó kötelezettségek esetén lesz alkalmazható. Ezen kedvezménnyel érintett vállalkozásoknak a 2020-as adóévre az általános rehabilitációs hozzájárulás mértékének csupán 2/3-át kell megfizetni (illetve erre az évre már nincs előlegfizetési kötelezettség sem).
 • kisvállalati adó (KIVA) alanyai, amennyiben a kedvezményezett tevékenységet végzik, 2020. júniusig mentesülnek a személyi jellegű kifizetések adóalapkénti figyelembe vétele alól.
 • A meghatározott tevékenységet folytató kisadózó vállalkozásoknak (KATA)  a tételes adót 2020. júniusig nem kell megfizetniük, azonban a bevételkorlátot az adómentesség nem érinti.
 • A veszélyhelyzet megszűnését követően a légiiparban tevékenykedő vállalkozások szociális hozzájárulási adó alól mentességét 2020. december 31-ig lehet alkalmazni.
 • turizmusfejlesztési hozzájárulást a 2020. március 1. és 2020. december 31. közötti időszakra nem kell megfizetni. Továbbá, 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig az idegenforgalmi adót nem kell beszedni és megfizetni, azonban a be nem szedett adóról a bevallási kötelezettség továbbra is fennáll.
 • SZÉP-kártya juttatások még kedvezőbb feltételei (keretösszegek és szociális hozzájárulási adó mentesség) 2020. december 31-ig érvényben maradnak.
 • Speciálisan bevezetett fizetési könnyítést – azaz, a legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra igénybe vehető 6 havi pótlékmentes halasztást vagy 12 havi pótlékmentes részletfizetést, illetve a 20%-os (legfeljebb 5 millió Ft összegű) fizetési mérséklést – a veszélyhelyzet megszűnését követő 30-ig napig lehet kérelmezni.
 • megbízható adózói minősítés nem szüntethető meg a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 30 napon belül megindított végrehajtási eljárásra való hivatkozással, valamint az esedékes adókötelezettség megsértése miatt a terhére megállapított adókülönbözetre való hivatkozással. Mindemellett, a minősítést abban az esetben sem veszíti el az adózó, ha nem felel meg annak a feltételnek, hogy nincs 500 ezer Ft-ot meghaladó tartozása, illetve hogy az adóévre vonatkozó teljesítménye pozitív.
 • Az adóhatóság a kockázatos adózónak való minősítés során figyelmen kívül hagyja a veszélyhelyzet ideje alatt vagy az azt követő 30. napon belül esedékes adókötelezettség megsértése miatt az adózó terhére megállapított adókülönbözetet.
 • A veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napig nem szükséges kockázati biztosítékot adni az EKÁER rendszerben. Biztosítékot először a 31. napon kell fizetni, mértékét pedig az ettől a naptól tett bejelentések alapján kell meghatározni.
 • Ha az online-pénztárgép és az élelmiszer automata éves felülvizsgálatának határideje a vészhelyzet ideje alatt járt le, akkor az a vészhelyzet megszűnését követő 120 napon belül pótolható.
 • A vészhelyzet fennállása alatt fizetés nélküli szabadságon lévők után fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulékot a munkáltató a vészhelyzet megszűnését követő 60. napig fizeti meg. (Korábban a határidőhosszabbítást kérvényezni kellett.)
 • A Munka Törvénykönyvének a munkaidő beosztásra vonatkozó eltérő szabályait 2020. július 1-ig lehet alkalmazni. A munkaidőkeretre vonatkozó szabályok a veszélyhelyzet megszűnésétől függetlenül a munkaidőkeret végéig érvényben maradnak.
 • A kutató-fejlesztőtevékenységet végző, valamint a csökkentett munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók bértámogatását 2020. augusztus 31-ig lehet kérelmezni és 2020. december 31-ig lehet igénybe venni.
 • bankkártyás fizetések erős ügyfél-hitelesítés nélküli alkalmazásához kapcsolódó emelt összeghatár 2020. december 31-ig alkalmazható.

Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

Hírlevélre feliratkozás: itt

Az eddig kiadott hírleveleinket itt olvashatja.