2020.06.05. GT Hírlevél

2020. július 1: változások a számla adatszolgáltatásban és számlázásban

Judit

A tavaly ősszel elfogadott adótörvény módosítás jelentős változást hozott elsősorban az adatszolgáltatási kötelezettségben, de a belföldi összesítő jelentésben (M lap), illetve a számlázásban is. A módosításokról korábbi hírlevelünkben már írtunk, azonban a változások hatályba lépésének közelgő dátuma miatt érdemesnek tartjuk ezekre újra felhívni a figyelmet. Bármilyen kérdés esetén kérjük, keresse szakértőinket.

 

Számla adatszolgáltatási kötelezettség

2020. július 1-től két lépésben bővül a számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség: 2020. július 1-jétől az értékhatár kerül eltörlésre, 2021. január 1-jétől pedig a számlákat befogadók tekintetében bővül az adatszolgáltatási kötelezettség.


 

 

2020. július 1-től minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amit egy adóalany egy másik belföldi adóalanynak, belföldön teljesített ügyletről bocsát ki. Így adatot kell szolgáltatni többek között

-          az egyenes áfás számlákról összeghatártól függetlenül,

-          az alanyi, tárgyi adómentes számlákról,

-          és a belföldi fordított áfás számlákról is.

Viszont nem kell még adatot szolgáltatni a nem adóalanyoknak (pl.: magányszemélyeknek), illetve a külföldi adóalany részére belföldi teljesítési helyű ügyletekről (pl. Közösségen belüli mentes értékesítés, termékexport) kiállított számlákról.

A kibővült adatszolgáltatási kötelezettséget azokra a számlákra kell először alkalmazni, melyek kibocsátása 2020. július 1-jén történik vagy azt követi. (Tehát a számlakibocsátás időpontja számít, nem a teljesítésé.)


 

 

2021. január 1-től kezdődően még tovább bővül az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó számlák köre.  Jövőre már minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, amit a magyar számlázási szabályok szerint állítottak ki, vagy azok alapján kellett volna kiállítani. Így az adatszolgáltatási kötelezettség ki fog terjedni a nem adóalanyok részére kiállított számlákra (ugyanakkor ebben az esetben nem kell a vevő nevéről és címéről adatot szolgáltatni), a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésre, valamint a termék exportra is. Kivételt csupán azon távolsági termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról kiállított számlák (egyablakos rendszer keretében megvalósított tranzakciók) élvezhetnek, amelyek teljesítési helye a Közösség másik tagállama.

 


Kézi számla (nyomdai úton előállított számla) esetében az adatszolgáltatást manuálisan, a kibocsátást követő

·         egy naptári napon belül kell megtenni, ha az áthárított áfa összege eléri vagy meghaladja az 500 ezer Ft-ot,

·         minden más esetben pedig 4 naptári napon belül kell adatot szolgáltatni (korábban erre 5 nap állt rendelkezésre).

 

Számlázó program esetében változatlan, hogy az adatszolgáltatásnak a számla kiállításakor azonnal, emberi beavatkozás nélkül, automatikusan kell megtörténnie. Ezért az alkalmazott számlázóprogram ezirányú fejlesztését még időben meg kell tenni. A szükséges fejlesztésekkel kapcsolatban szeretnénk megjegyezni, hogy szintén július 1-től lesz kötelező az új, 2.0-ás fájlstruktúra alkalmazása (Online Számla rendszerbe feltöltendő új XSD-séma).

 

Az adatszolgáltatás tartalmával kapcsolatban fontos változás, hogy 2020. július 1-jét követően a végszámla-előlegszámla viszonylatában, a végszámla tekintetében kizárólag a különbözetről kell adatot szolgáltatni.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóügyekért felelős államtitkár, Izer Norbert nyilatkozata alapján, tekintettel a koronavírus miatti nehézségekre, az adóhatóság 2020. szeptember 30-ig nem szankcionálja a 100 ezer forintos értékhatár eltörlése miatt keletkezett új adatszolgáltatási kötelezettséget betartani nem képes vállalkozásokat.

 

Belföldi összesítő jelentés (M lap)

Az adatszolgáltatási kötelezettség kibővítésével egyidejűleg 2020. július 1-től a számlabefogadónak az áfa bevallás M lapján adatszolgáltatási kötelezettsége áll fenn minden olyan számlával kapcsolatban, ami alapján az adóalany áfa levonást gyakorol.

 

Tekintve, hogy a fordított áfás számlák esetében is gyakorol az adóalany áfa levonást, ezért nem volt egyértelmű, hogy a jogalkotó az M lap adatszolgáltatásába ezeket a számlákat is be kívánja-e vonni, vagy csak a 100 ezer Ft-os értékhatárt kívánja eltörölni. A NAV-val folytatott szóbeli egyeztetéseink alapján, ez utóbbi értelmezés a helyes, azaz a törvénymódosítás csak a 100 ezer Ft-os értékhatárt kívánja eltörölni. Így 2020. július 1-től az M lapon az összes bejövő, belföldi adóalany által kiállított, áthárított áfát tartalmazó (azaz egyenes áfás) számlát kell jelenteni, amennyiben a számlák kapcsán adólevonási jogot gyakorol az adózó. A jelentésnek tartalmaznia kell

·         a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó adóalany adószámát,

·         a számla sorszámát,

·         a számlán feltüntetett adóalapot és áthárított áfa összegét és

·         a számla teljesítési időpontját.

 

Fontos, hogy az adatszolgáltatással párhuzamosan, az előleg-végszámla viszonylatában, a végszámla tekintetében kizárólag a különbözetet kell az összesítő jelentésben feltüntetni.

 

A módosult szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben az adózó a számlával kapcsolatos levonási jogát a 2020. július 1-jét magába foglaló adóbevallásában vagy azt követően gyakorolja illetve módosítja (pl.:helyesbítő számla). Például, amennyiben egy számlát 2019. decemberében állítottak ki, 2019. decemberi teljesítési időponttal és az áthárított adó összege nem éri el a 100 ezer Ft-ot, ha az adózó a levonási jogát a 2020. júliusi áfa bevallásában (vagy azt követő bevallásában) gyakorolja, akkor a számlát fel kell tüntetnie az M lapon.

 

Számlázási szabályok módosulása

2020. július 1-től kezdve

·         a számlákon fel kell tüntetni a vevő magyar adószámának/csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, amennyiben a számlakiállító Magyarországon székhellyel vagy telephellyel rendelkezik,

·         a számla kibocsátásra rendelkezésre álló határidő 15 napról 8 napra rövidül.

 

A jelenleg hatályos Áfa törvény – feltéve, hogy az adózó számviteli bizonylatot állít ki – egyes adómentes ügyletekkel összefüggésben nem ír elő számla kiállítási kötelezettséget. 2020. július 1-et követően, azonban ezen körből kikerül

·         az egyéb oktatás,

·         adómentes ingatlan értékesítés,

·         humán egészségügyi szolgáltatás nyújtása,

·         fogorvosi, fogtechnikusi szolgáltatás nyújtása,

·         együttműködő közösség által tagjainak nyújtott bizonyos szolgáltatások.

 

Így a fenti ügyletek teljesítéséről – bár azok továbbra is megőrzik adómentes jellegüket –, a változás hatályba lépését követően kötelező lesz számlát kibocsátani.

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

Hírlevélre feliratkozás: itt

Az eddig kiadott hírleveleinket itt olvashatja.