2020.06.03. GT Hírlevél

ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK

Judit

Az Országgyűlés 2020. június 3-án adózási tárgyú törvényjavaslatokat fogadott el, a törvényváltozások legfontosabb rendelkezéseit az alábbiakban foglaljuk össze.
 
Kiskereskedelmi adó
A törvény lényegében állandó adóvá „minősíti” a járványügyi helyzetre tekintettel, kormányrendelettel beiktatott (és csupán a veszélyhelyzet megszűnéséig alkalmazandó) kiskereskedelmi nagyvállalatok járványügyi különadóját, amely ezúttal a kiskereskedelmi adó nevét kapta meg. A járványügyi különadóval megegyezően a kiskereskedelmi adó is azokat a cégeket érinti, amelyeknek a kiskereskedelmi tevékenységből származó adóévi nettó árbevétele – függetlenül az értékesítés módjától – elérte az 500 millió forintot.   
A járványügyi különadóhoz képest nem történt tartalmi változás a kiskereskedelmi tevékenység meghatározásában, illetve az adó alapjában és mértékében, melyeket a korábbi hírlevelünkben ismertettünk. Megjegyzendő, hogy az adókötelezettség elbírálása szempontjából nincs jelentősége a vállalkozás TEÁOR-besorolásának, illetve annak, hogy a felsorolt tevékenységeket főtevékenységként végzi-e: az érintett tevékenységek tényleges, üzletszerű végzése maga után vonja az adókötelezettséget. Kiemelendő továbbá, hogy speciális rendelkezés akadályozza az adóoptimalizációt az egymással kapcsolt vállalkozási viszonyban álló vállalkozásoknál. Az ilyen adóalanyok kiskereskedelmi tevékenységéből származó nettó árbevételét összegezni kell és a progresszív adómértéket az így konszolidált adóalapra kell vetíteni.
Az adót az adóév utolsó napját követő 5. hónap utolsó napjáig (a naptári évvel megegyező adóéves vállalkozások esetében ez május 31-ét jelenti) kell bevallani és megfizetni. Továbbá az adózóknak adóelőleg-bevallási és -fizetési kötelezettsége áll fenn, melyet – főszabály szerint – két egyenlő részletben az adóév 7. hónapjának 20. napjáig és 10. hónapjának 20. napjáig (a naptári éves vállalkozásoknál ez július 20. és október 20.) kell teljesíteniük.
Az adófizetésre nem kötelezett adóalanynak adó- és adóelőlegbevallás benyújtási kötelezettsége nincs.
Az elfogadott törvényjavaslat hatályon kívül helyezi a korábbi, ebben a tárgykörben kiadott kormányrendeletet. Ezzel kapcsolatban – valamint az adó évközi bevezetésére tekintettel – speciális szabályokat vezet be a 2020. évi adóalap meghatározására, illetve az előleg megfizetésére.
2020-ra vonatkozóan a naptári éves adózóknak, a teljes adóévi adóalapra vetített adó május 1. és december 31. közötti időszakra arányosított összegét kell megfizetni.
Az Országgyűlés által elfogadott törvényjavaslat júniusi hatályba lépését feltételezve a naptári éves adózóknak:

  • 2020. június 30-ig a kormányrendelet szerinti (már bevallott) havi adóelőleget,
  • 2020. augusztus 20-ig 3 hónapnyi – a kormányrendelet szerinti – előleget, illetve
  • 2020. október 20-ig is 3 hónapnyi – a kormányrendelet szerinti – előleget

kell fizetniük. Ugyanakkor tekintettel a májusi 31-i esedékességű kormányrendelet szerinti előleg bevallási kötelezettségre, 2020-ra vonatkozóan nincs szükség újabb előlegbevallásra.
 
Társasági adó: fejlesztési tartalék
A 2020. május 1-től hatályos 171/2020. (IV.30.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet idejére enyhítette a fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó szabályokat. Az elfogadott törvényváltozásokkal a kedvező szabályok állandóvá váltak, beépülnek a törvénybe és a rendelet hatályát veszti. Ennek alapján a fejlesztési tartalékhoz kapcsolódó társasági adóalap-csökkentés lehetősége (amely gyakorlatilag előrehozott értékcsökkenés figyelembe vétele) – a korábbi 50%-os korlát eltörlésével – immár az adózás előtti nyereség teljes összegéig igénybe vehető. A korábbi maximum 10 milliárd forintos értékhatárt ugyanakkor továbbra is figyelembe kell venni, illetve a beruházás megvalósítására változatlanul négy év áll rendelkezésre. Ez az újabb beruházásösztönző rendelkezés – az adózó választása alapján – a 2019. adóévre visszamenőlegesen is alkalmazható. Amennyiben az adózó a visszamenőleges alkalmazás mellett dönt, de a 2019. évről szóló számviteli beszámolóját már elfogadta, és a vonatkozó társasági adóbevallását már benyújtotta, akkor ezeket számviteli ellenőrzés, illetve önellenőrzés útján helyesbítheti.  A társasági adóbevallás önellenőrzését ez esetben 2020. szeptember 30-ig kell elvégezni.   
 
A szociális hozzájárulási adómérték csökkentésével összefüggő rendelkezések
A szociális hozzájárulási adóra (szocho-ra) vonatkozó, és az azzal összefüggő változásokat bevezető kormányrendelet hatályát veszti, és a módosítások az egyes törvényekbe kerülnek átvezetésre. Így a módosítás eredményeképpen a szocho mértékének 15,5%-ra csökkentése (amely 2020. július 1-től hatályos) a veszélyhelyzetet követően is érvényben marad. Ezzel összefüggésben, amennyiben a jövedelem után a magánszemély kötelezett a szocho megfizetésére, akkor a jövőben (a korábbi 85% helyett) a jövedelem 87%-át kell figyelembe venni az adóalap megállapításakor.  
 
Ekho, KATA
Összhangban a szocho-mérték csökkentésével, csökkennek az egyéb „kisadók” terhei:

  • az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke 2020. július 1-től 17,5%-ról 15,5%-ra csökken.
  • szintén 2020. július 1-től nő a KATA-s adózók ellátási alapja:
  • havi 98 100 forintról 102 000 forintra az 50 ezer forint tételes adó esetében és
  • havi 164 000 forintról 170 000 forintra a havi 75 000 forint adót választott adózók esetében.
  • 2021. január 1-től a kisvállalati adó (KIVA) mértéke 11% lesz a korábbi 12% helyett.

 
A hitelintézetek járványügyi különadójának a visszatérítése
A hitelintézetek korábban kormányrendelettel bevezetett járványügyi különadója a Különadó-törvénybe „épül be”, s ezzel egyidejűleg az erről szóló kormányrendeletet hatályon kívül helyezik. A járványügyi különadó továbbra is csak a 2020. adóévre tekintettel terheli a hitelintézeteket.
Új rendelkezés, hogy a különadó összegéből látványcsapatsport kedvezmény érvényesíthető, illetve az, hogy az így befizetett adót – a 2021. évtől kezdődő öt évben a bankadóból egyenlő részletekben levonva– a hitelintézetek adóvisszatartás formájában visszakapják.

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

Hírlevélre feliratkozás: itt

Az eddig kiadott hírleveleinket itt olvashatja.