2020.05.08. GT Hírlevél

VIZSGÁLJA MEG, ÉRDEMES-E IGÉNYBE VENNIE A CSÖKKENTETT MUNKAIDŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ BÉRTÁMOGATÁST

Judit

A koronavírus-világjárvánnyal összefüggésben bevezetett, csökkentett munkaidőhöz kapcsolódó bértámogatás szabályai a módosítások eredményeképpen egyszerűsödtek, ugyanakkor külföldi példákkal összehasonlítva a magyar szabályozás még mindig rendkívül komplex. A jelenleg hatályos előírások legfontosabb elmeiről írunk a következőkben, illetve számpéldákon keresztül mutatjuk be a rendszert, különös tekintettel arra, hogy támogatási kérelmet folyamatosan, akár a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapig be lehet nyújtani. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a benyújtásra irányadó határidő május 1-vel nem járt le, továbbra is a teljes 3 hónapra igényelhető támogatás.
 
A támogatási rendszer célja, hogy a munkavállaló nettó jövedelme ne vagy legalábbis ne olyan mértékben csökkenjen, mint amilyen mértékben a munkaideje csökken. A támogatást közvetlenül a munkavállaló kapja legfeljebb 3 hónapig. A támogatást távmunka és otthoni munkavégzés keretében dolgozó munkavállalók esetében is igénybe lehet venni, sőt, akár csupán egyetlen dolgozóra vonatkozóan is. 
 
A támogatás csak akkor vehető igénybe, ha egy munkavállaló munkaideje március 11-ét követően csökkent / fog csökkenni úgy, hogy a csökkentett munkaidő eléri legalább a módosítás előtti munkaidő 25 %-át, de nem haladja meg a 85 %-át. Fontos, hogy a támogatás csak a támogatási kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg, visszamenőlegesen nem. Tehát a támogatás időtartama alatt ennek a munkaidőcsökkentésnek fenn kell állnia. A kérelem mindazonáltal akkor is benyújtható, ha a felek még nem csökkentették a munkaidőt, csupán ez a szándékuk. Ebben az esetben a határozathozatal napján a kérelemben foglaltak szerint fog módosulni a munkaszerződés a támogatás időtartamára (mind a csökkentett munkaidő, mind pedig az egyéni fejlesztési idő tekintetében).
 
A támogatást a munkáltatónak és a munkavállalónak együttesen kell igényelnie a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon elektronikus úton. A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatványok és tájékoztatók a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat alábbi honlapján érhetőek el: https://nfsz.munka.hu/cikk/601/
 
A támogatás mértéke a kieső munkaidőre jutó nettó alapbér 70%-a. Azonban a támogatásnak van egy maximum értéke is: a nettó alapbér összege a kalkuláció során nem lehet magasabb, mint a nettó minimálbér kétszerese, vagyis 214.130 Ft. Fontos, hogy ha a munkaidő csökkentés kevesebb, mint 50%, a feleknek úgynevezett fejlesztési időt is meg kell határozniuk. (Egyéb esetben ez csak egy lehetőség.) A fejlesztési idő a kieső munkaidő 30%-a. Ebben az időben – a csökkentett munkaidő mellett – a munkavállalónak a munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztést kell végeznie (pl.: képzés, a cég egyéb ügyeinek a továbbfejlesztése, ami hozzáadott értéket állít elő). Fejlesztési időt a támogatás időtartamára kell csak meghatározni, és nem kell azonnal „felhasználni” tovább vihető az azt követő két évre. A fejlesztési idő után a munkáltató bért fizet, melynek összegét úgy kell meghatározni, hogy az az összeg, amit végül a munkavállaló kézhez kap (nettó fizetés + támogatás), elérje az eredeti alapbérének nettó összegét.
 
De vajon megéri-e ez a vállalatnak? A következő táblázat különböző bér-, illetve munkaidő-csökkentés mellett mutatja be a támogatás összegét, a munkáltató teljes bérköltségét, illetve a munkavállaló által kapott nettó bér összegét. Látható, hogy a támogatás ott hatékonyabb, ahol a munkaidő-csökkentés 50% vagy efölötti összeg, illetve ahol az eredeti bér nem haladja meg a minimálbér kétszeresét.

Eredeti bruttó munkabér (Ft) 300 000 300 000 600 000 600 000
Munkaidő-csökkentés 60% 25% 60% 25%
Nettó alapbér  (kérelem benyújtásakor hatályos) (Ft) 199 500 199 500 399 000 399 000
Maximálisan figyelembe vehető nettó alapbér (nettó minimálbér kétszerese) (Ft) 214 130 214 130 214 130 214 130
Bruttó munkabér a részmunkaidőre (Ft) 120 000 225 000 240 000 450 000
Nettó munkabér a részmunkaidőre (Ft) 79 800 149 625 159 600 299 250
Fejlesztési idő (óra/nap)
(feltételezve a 8 órás munkaviszonyt)
0 0,6 0 0,6
Bruttó munkabér a fejlesztési időre (Ft) 0 22 500 0 93 650
Támogatás (Ft) 83 790 34 913 89 935 37 473
         
Munkáltató által fizetendő bruttó munkabér (Ft) (részmunkaidőre + fejlesztési időre) 120 000 247 500 240 000 543 650
Munkáltató összes munkabér költsége (Ft)
 (Július 1-től szocho 15,5%)
142 800 294 525 285 600 646 944
Munkavállaló nettó bére (Ft) támogatással együtt 163 590 199 500 249 535 399 000
         
Munkavállaló által kézhez kapott összeg változása (eredeti nettó munkabéréhez képest) (Ft) -35 910 0 -149 465 0
Munkaadó összes bérköltség csökkenése (eredeti bruttó munkabérhez képest) (Ft) -214 200 -62 475 -428 400 -67 056
         
Munkáltató által fizetendő bruttó munkabér támogatás nélkül (Ft) 120 000 225 000 240 000 450 000
Munkáltató összes munkabérköltsége támogatás nélkül (Ft) 142 800 267 750 285 600 535 500
Munkavállaló nettó bére támogatás nélkül (Ft) 79 800 149 625 159 600 299 250

Felhívjuk figyelmüket, hogy a rendelet a fentiek mellett további feltételeket is megfogalmaz mind a munkáltató, mind a munkavállaló részére. Jelen hírlevelünk célja az volt, hogy egy átfogó jellegű képet adjunk a magyar bértámogatási rendszerről. Amennyiben felkeltette figyelmét, kérjük, keresse szakértőinket, akik az elmúlt hetek során már számos társaságnak nyújtottak segítséget a kérelmek előkészítésében és benyújtásában.

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

Hírlevélre feliratkozás: itt

Az eddig kiadott hírleveleinket itt olvashatja.