2020.04.16. GT Hírlevél

FIZETÉSI KÖNNYÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Judit

Továbbra sem született olyan jogszabály, amely alapján az adózók – a vészhelyzetre tekintetettel – „automatikusan” halasztást kapnának esedékes adóik rendezésére.
Mindazonáltal jogrendünk – jelenleg is – biztosít bizonyos fizetési kedvezményeket, amelyek segítséget jelenthetnek a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségek leküzdésében. Az adóhatóság köteles a fizetési kedvezményre vonatkozó kérelmeket méltányosan elbírálni: ennek során figyelembe veszi az egyedi ügyek sajátos körülményeit és a szankciók esetleges mellőzéséről is döntést hozhat. 
Az alábbiakban röviden ismertetjük a gazdálkodó szervezetek részére elérhető fizetési kedvezményeket, amelyekkel kapcsolatosan azonban fontos hangsúlyozni, hogy egyik kedvezmény sem alkalmazható a kifizető által természetes személytől levont adó- és járuléktartozásokra (ugyanakkor pl. áfá-ra, munkáltatót terhelő járulékokra igen):

  1. Fizetési halasztás, illetve részletekben történő megfizetés:

Feltétele, hogy a fennálló adótartozás meg nem fizetését nem az adózó mulasztása okozza (a koronavírus-járvány ilyen objektív oknak minősül) és a fizetési nehézségnek átmeneti jellege van, tehát, az adózó valószínűsíthetően képes lesz az adó későbbi megfizetésére.
Az adóhatóság a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját: akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre különleges méltánylást igénylő esetben pótlékmentesen is engedélyezheti. Egyéb esetben késedelmi kamat (jelenleg évi 5.9%) felszámítására kerül sor, legalább a jóváhagyó határozat keltéig. Amennyiben az adóhatóság a kérelmet pozitívan bírálta el, de nem engedélyezte a pótlékmentességet, akkor határozatában a fizetési könnyítés időtartamára (az elsőfokú határozat keltének napjától) a kérelem benyújtásakor hatályos jegybanki alapkamatnak (jelenleg évi 0.9%) megfelelő mértékű pótlékot vet ki.
Fontos kivétel, hogy csoportos ÁFA-adóalanyok számára, illetve a beszedett adóra vonatkozóan nem engedélyezhető.

  1. Adómérséklés, illetve adóelengedés:

Feltétele a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése. Gazdasági társaságok esetében csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) pótlék- vagy bírságtartozásra engedélyezhető. Az adóhatóság a mérséklést az adótartozás egy részének vagy egészének megfizetéséhez kötheti.
Fontos kivétel, hogy adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el). Továbbá, adómérséklés csoportos ÁFA-, és csoportos társasági adóalanyok számára nem engedélyezhető.

  1. Adóelőleg-mérséklés:

Mérséklés kérhető a társasági adó-, innovációs járulék-, energiaellátók jövedelemadója- és KIVA-előlegre is, ha a vállalkozás előrejelzései azt mutatják, hogy a bevételek visszaesésével az adóévi adókötelezettsége is vissza fog esni. Megjegyzendő, hogy ebben az esetben a kérelem csak az adóelőleg esedékességének időpontjáig nyújtható be, ugyanakkor az eljárás illetékmentes.

  1. Minősített adózók automatikus fizetési kedvezménye:

Évente egy alkalommal a 1,5 millió forintot meg nem haladó adótartozásokra legfeljebb 12 havi pótlékmentes automatikus fizetési könnyítés engedélyezhető a körülmények vizsgálata nélkül. Az ilyen kérelem illetékmentes.
A fizetési könnyítési eljárások kérelemre indulnak, a kérelem illetéke – az egyéni vállalkozók és a fentebb jelzett esetek kivételével – 10 ezer forint. Megbízható adózók esetében a fizetési könnyítésére, illetve az adómérséklésére irányuló kérelmeket a NAV – kérelemre – sürgősségi eljárásban bírálja el.
 
Javasoljuk Ügyfeleinknek a fenti lehetőségek megfontolását, és állunk rendelkezésükre a felmerülő kérdések, továbbá a kérelmekkel kapcsolatos ügyintézés tekintetében. 

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.

Hírlevélre feliratkozás: itt

Az eddig kiadott hírleveleinket itt olvashatja.