GT Hírlevél 2021.03.10.

Meghosszabbodik a veszélyhelyzethez kapcsolódó bértámogatási program

Judit

A koronavírus-járvány harmadik hulláma következtében újabb szigorítások léptek életbe március 8-ától Magyarországon. A 86/2021. (II. 27.) Kormányrendelet értelmében 2021. március hónapjára vonatkozóan is érvényben maradnak a veszélyeztetett gazdasági ágazatokban működő vállalkozásokra vonatkozó kedvezmények. A kedvezmények köre kiterjed a szociális hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás, a rehabilitációs járulék fizetési kötelezettség megfizetése alóli mentességre, a bértámogatásra, a bérleti díj alóli mentességre, valamint az internet támogatásra is.

 

A 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet szerint a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alapján már járó bértámogatás külön kérelem benyújtása nélkül meghosszabbodik 2021. március hónapjára, ha a munkaadó a veszélyhelyzet ideje alatt a 86/2021. (II. 27.) Korm. rendelet hatálybalépése előtt nyújtott be kérelmet, és 2021. március 5-ig nem nyilatkozik arról, hogy nem kívánja igénybe venni a támogatást a kérelemben foglalt munkavállalója tekintetében. Minden jogosultnak igazolnia kell a támogatás utolsó napját követő második hónap végéig a támogatásra való jogosultságot, így tehát az ágazati bértámogatás a jelenlegi szabályok szerint támogatási előlegnek minősül.

Milyen kedvezmények érvényesíthetőek az érintett ágazatokban?

 1. Az érintett tevékenységet folytató gazdálkodók jogosulttá válhatnak a munkaviszonyban foglalkoztatott személyek bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű bértámogatásra 2021. március hónap tekintetében.

A támogatás mértéke munkavállalónként legfeljebb havi bruttó 251.100 Ft, amennyiben

 • a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti és
 • a munkaadó vállalja, hogy a munkaviszonyt 2021. április 30-áig felmondással vagy közös megegyezéssel nem szünteti meg.
 1. Az érintett ágazatokat főtevékenységként folytató társas-, valamint egyéni vállalkozók mentesülnek a szociális hozzájárulási adó (15,5%), és szakképzési hozzájárulás (1,5%) megfizetése alól a munkaviszonyban foglalkoztatott személyek után (függetlenül azok munkakörétől). Amennyiben a vállalkozás kötelezett rehabilitációs hozzájárulás megfizetésére ez alól is mentesül időarányosan 2021. év március hónap tekintetében, illetve nem kell megfizetni az első negyedéves előleget sem.
 2. A veszélyeztetett ágazatokba tartozó főtevékenységet folytató kisvállalati adóalanyoknak a 2021. márciusi kiva-kötelezettségük megállapításánál a személyi jellegű kifizetések összegét nem kell figyelembe venniük, az nem lesz a kiva-alapjuk része.

 

Kik jogosultak jelenleg a támogatások igénybevételére?

A támogatást azon vállalkozások jogosultak igénybe venni, amelyek tényleges főtevékenysége 2021. március hónapban veszélyeztetett ágazatba tartozik. Ezen ágazatok listáját hírlevelünk alján nevesítjük.

Tényleges főtevékenységnek az a tevékenység számít, amiből a kifizetőnek a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a legtöbb bevétele, de legalább bevételének 30 százaléka származott.

Mi a kérelem benyújtásának határideje?

A 2021. március 8. napjától korlátozással érintett munkáltatók vonatkozásában a bértámogatási kérelmeket 2021. március 8. és 2021. március 31. napja között kell benyújtani. Minden egyéb érintett főtevékenység esetén a kérelmek 2021. április 10-ig nyújthatók be. A munkaadó székhelye, illetve telephelye szerinti főváros és megyei kormányhivatalhoz kell a kérelmeket benyújtani, aki nyolc munkanapon belül határozatban dönt. Az adókedvezmények érvényesítése és a kapcsolódó nyilatkozattételi kötelezettség a havi járulékbevallás keretein belül teljesítendő.

Bérletidíj-fizetési mentesség

Az 52/2021. (II.9.) Korm.rendeletben meghatározott tevékenységet végzőknek nem kell bérleti díjat fizetniük 2021. március hónapra vonatkozóan, ha az állam, a helyi önkormányzat, valamint ezek többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság tulajdonában lévő helyiséget bérelnek. Feltétel továbbá, hogy a bérleti szerződés március 6-át megelőzően már létrejött, és az, hogy a bérlő 2021. március 3. napján a rendeletben nevesített tevékenységek valamelyikét folytatja.

KATA alanyok kedvezménye

Az a kisadózó vállalkozás, aki 2021 februárjában már a kisvállalti adó törvény hatálya alá tartozott és tevékenységi körei között nevesítve volt valamelyik mentesített tevékenységi kör (nem feltétlenül főtevékenységként), mentesül a KATA, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól 2021. március hónap vonatkozásában. Ezen mentesülés nem befolyásolja az éves 12 millió forintos bevételi értékhatárt, illetve társadalombiztosítási ellátásokra való jogosultságot. A NAV a korábbi gyakorlattal összhangban valószínűsíthetően törli a március havi tételes adót, ha a kisadózó bejelentett, NAV által nyilvántartott tevékenységei között megtalálható a mentesítésre feljogosító tevékenységi kör.

Ingyenes internet

Az alapfokú nevelés-oktatást folytató köznevelési intézménnyel fennálló jogviszonyra tekintettel a digitális munkarendben részt vevő diákok és családtagjaik, illetve az oktatásban résztvevő pedagógusok részére a helyhez kötött ingyenes internet-hozzáférési szolgáltatás 2021. március hónap tekintetében egyszer 30 napra igénybe vehető. Az ingyenes szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényt – elektronikus úton – a szolgáltató felé kell jelezni.

 

A 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján 2021. március hónapban az alábbi tényleges főtevékenységeket végzők tartoznak veszélyeztetett ágazatba:

 • Éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
 • Rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
 • Italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 • Filmvetítés (TEÁOR 5914),
 • Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
 • Sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
 • Előadó-művészet (TEÁOR 9001),
 • Előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),
 • Művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 • Múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 • Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
 • Sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
 • Sportegyesületi tevékenység (TEÁOR 9312),
 • Testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
 • Egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
 • Vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),
 • Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604),
 • M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (TEÁOR 9329),
 • Szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510) tevékenységet,
 • Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
 • Kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530),
 • Egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590),
 • Utazásközvetítés (TEÁOR 7911), vagy
 • Utazásszervezés (TEÁOR 7912),
 • M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás (TEÁOR 4939),
 • Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem (TEÁOR 4719),
 • Audio-, videoberendezés kiskereskedelme (TEÁOR 4743),
 • Textil-kiskereskedelem (TEÁOR 4751),
 • Villamos háztartási készülék kiskereskedelme (TEÁOR 4754),
 • Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme (TEÁOR 4759),
 • Könyv-kiskereskedelem (TEÁOR 4761),
 • Papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány-kiskereskedelem (TEÁOR 476203),
 • Zene-, videofelvétel kiskereskedelme (TEÁOR 4763),
 • Sportszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4764),
 • Játék-kiskereskedelem (TEÁOR 4765),
 • Ruházat kiskereskedelem (TEÁOR 4771),
 • Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem (TEÁOR 4772),
 • Óra-, ékszer-kiskereskedelem (TEÁOR 4777),
 • Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme (TEÁOR 4778),
 • Használtcikk bolti kiskereskedelme (TEÁOR 4779),
 • Videokazetta, lemez kölcsönzése (TEÁOR 7722),
 • Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése (TEÁOR 7729),
 • Egyéb foglalás (TEÁOR 7990),
 • Szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200), kivéve a totózó és lottózó,
 • Szórakoztatóelektronikai cikk javítása (TEÁOR 9521),
 • Lábbeli, egyéb bőráru javítása (TEÁOR 9523),
 • Bútor, lakberendezési tárgy javítása (TEÁOR 9524),
 • Óra-, ékszerjavítás (TEÁOR 9525),
 • Egyéb személyi, háztartási cikk javítása (TEÁOR 9529),
 • Fodrászat, szépségápolás (TEÁOR 9602),
 • M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás (TEÁOR 9609),
 • Virág-, koszorú- és dísznövény-kiskereskedelem (TEÁOR 477601),
 • Oktatási intézményben működő vállalkozások esetén Egyéb vendéglátás (TEÁOR 5629),
 • Járművezetés oktatás (TEÁOR 8553),
 • M.n.s. egyéb oktatás (TEÁOR 8559), vagy
 • Oktatást kiegészítő (TEÁOR 8560) tevékenység.

 

Amennyiben a fenti kedvezmények igénybevétele kapcsán segítségre van szüksége, vagy további kérdései merülnek fel, kérjük, vegye fel szakértőnkkel a kapcsolatot!