GT Hírek 2021.09.15.

Külföldi vállalkozások áfa visszatérítési kérelme Magyarországon

Judit

Vészesen közeleg a szeptember 30-a, annak határideje, amíg a külföldi, Magyarországon gazdasági tevékenységet nem végző vállalkozások benyújthatják a 2020. évre vonatkozó külföldi áfa visszatérítési kérelmüket. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Mi az áfa visszatérítés iránti kérelem?

A külföldi vállalkozások életében felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor egy, a letelepedettségükön kívül eső országban (egy másik EU tagállamban vagy bizonyos viszonossági szerződést kötött országokban) beszerzett termék vagy szolgáltatás esetében az eladó az adott ország (jelen esetben Magyarország) szabályai szerint felszámított áfát terhel át a vevőre. Amennyiben ezt a terméket (pl.: fuvarozóknál üzemanyag), vagy szolgáltatást (pl.: hotelszolgáltatások) áfaköteles tevékenységéhez használta az adott adóalany, úgy a megfizetett áfa visszatérítésére jogosult.

Sok esetben azonban az adott országban az adóalany nem rendelkezik adószámmal vagy letelepedettséggel, így nem tudja az általános módon visszaigényelni ezt az összeget. Ezekre az esetekre lett kialakítva a külföldi áfa visszatérítési eljárás, mely lehetőséget biztosít a visszaigénylésre még akkor is, ha a társaságnak semmilyen egyéb kapcsolata nincs az adott országgal.

 

Magyarország esetében mely országokból lehet külföldi áfa visszatérítési kérelemmel élni?

A külföldi áfa visszatérítési eljárás keretében Magyarországról az alábbiakban felsorolt országokban letelepedett adóalanyoknak nyílik lehetőségük áfa visszaigénylésre.

  • EU tagállamai,
  • Liechtenstein,
  • Svájc,
  • Norvégia,
  • Szerbia,
  • Törökország (korlátozásokkal),
  • Egyesült Királyság (2021-től, korlátozásokkal).

 

Hogyan nyújtható be a kérelem?

Ebben eltérés mutatkozik aszerint, hogy egy EU-tagállamról van-e szó vagy sem.

Amennyiben egy EU adóalany az EU valamely más tagállamából kívánja visszaigényelni az áfát, úgy a saját letelepedettsége szerinti országban kell az áfa visszatérítési kérelmét benyújtania. A kérelem benyújtását követően az adóhatóság továbbítja a kérelem vonatkozó részeit a magyar adóhatóságnak, amely a kérelmet elbírálja, illetve esetlegesen hiánypótlást vagy további nyilatkozatot kér – ekkor már közvetlenül - az adóalanytól.

Az előzőekben felsorolt, nem EU-tagállamok esetében azonban az áfa visszatérítési kérelem már nem nyújtható be a saját letelepedettségük szerinti országban, azt a magyar adóhatóságának közvetlenül kell eljuttatni, a vonatkozó magyar nyomtatványok kitöltésével.

 

Mikor nyújtható be áfa visszatérítés iránti kérelem?

A külföldi áfa visszatérítési kérelmet legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig van lehetőség benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. (Bizonyos összeghatárok esetében lehetőség van év közben is benyújtani ilyen kérelmeket, ebben az esetben a visszatérítési időszaknak minimum 3 hónapnak kell lennie.)

 

Buktatók

Nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen eljárás esetében mindig a forrásország szabályrendszere lesz a meghatározó. Még az EU-tagállamok esetében is – annak ellenére, hogy ez az adónem EU-szinten alapvetően harmonizált – akadnak eltérő részletszabályok. Ebből adódóan érdemes a helyi, jelen esetben a magyar sajátosságokkal tisztában lenni.

Nehézséget okozhatnak emellett a nyelvi különbségek is. Még ha a saját anyanyelvén is nyújtja be az adóalany a kérelmet (EU-tagállamok esetében), a további eljárást a magyar adóhatóság már várhatóan nem a kérelmező nyelvén fogja lefolytatni. Ez például egy hiánypótlási kérelem esetében nehézséget okozhat, illetve a fordítások elhúzódása miatt az adóalany akár ki is csúszhat a határidőből, ami a kérelme elutasításával járhat.

 

Miben tudunk segíteni vállalkozásának?

A Grant Thornton adó csapata sokéves szakmai tapasztalattal és széleskörű adózási ismeretekkel rendelkezik, így hatékonyan tudjuk az Ön Társaságát támogatni a Magyarországon megfizetett áfa visszatéríttetésével kapcsolatos feladatok terén. Amennyiben Társasága a fent felsorolt viszonossági szerződést kötött országok egyikében telepedett le, és Magyarországon szükséges benyújtania a kérelmet, úgy az Önök segítségére lehetünk akár a számlák áttekintésében, a szükséges adatok feldolgozásában, a nyomtatvány kitöltésében vagy annak elektronikus benyújtásában. Ugyanakkor az EU valamely tagállamában letelepedett vállalkozást is tudunk támogatni a magyar adóhatósággal való kapcsolattartás, vagy esetleges hiánypótlások során. Akár úgy, hogy egy visszajelzés, vagy elakadás során Társasága nevében felvesszük a kapcsolatot a magyar adóhatósággal, akár úgy, hogy a nyomtatványon a Társaság már eleve minket jelöl meg kapcsolattartóként. Így elhárul Önök elől a nyelvi nehézségek súlya, illetve a pótlólagosan bekért adatok ellenőrzésében, és azoknak a hatósághoz való eljuttatásában is segítséget tudunk nyújtani.