GT Hírek 2021.09.14.

Külföldi áfa visszatérítés – Közelgő határidő

Judit

Kevesebb mint egy hónapjuk maradt a hazai vállalkozásoknak arra, hogy benyújtsák a 2020. évre vonatkozó külföldi áfa visszatérítési kérelmüket. A kérelmet legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig van lehetőség benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Mi az áfa visszatérítés iránti kérelem?

A vállalkozások életében felmerülhetnek olyan helyzetek, amikor egy külföldön beszerzett termék vagy szolgáltatás esetében az eladó az adott ország szabályai szerint felszámított áfát terhel át a vevőre. Amennyiben ezt a terméket (pl.: fuvarozóknál üzemanyag) vagy szolgáltatást (pl.: hotelszolgáltatások) áfaköteles tevékenységéhez használta az adott adóalany, úgy a megfizetett áfa visszatérítésére jogosult.

Sok esetben azonban az adott országban az adóalany nem rendelkezik adószámmal vagy letelepedettséggel, így nem tudja az általános módon visszaigényelni ezt az összeget. Ezekre az esetekre lett kialakítva a külföldi áfa visszatérítési eljárás, mely lehetőséget biztosít a visszaigénylésre még akkor is, ha a társaságnak semmilyen egyéb kapcsolata nincs az adott országgal.

 

Milyen országok esetén vehető igénybe?

A külföldi áfa visszatérítési eljárás keretében az alábbi országokban megfizetett áfa visszaigénylésére van lehetőség:

  • EU tagállamai,
  • Liechtenstein,
  • Svájc,
  • Norvégia,
  • Szerbia,
  • Törökország (korlátozásokkal),
  • Egyesült Királyság (2021-től, korlátozásokkal).

 

Hogyan nyújtható be a kérelem?

Ebben eltérés mutatkozik aszerint, hogy egy EU-tagállamról van-e szó vagy sem.

Amennyiben egy belföldi adóalany az EU tagállamainak valamelyikéből kívánja visszatéríttetni az áfát, úgy a magyar adóhatósághoz kell az áfa visszatérítési kérelmét benyújtania (ELEKAFA-nyomtatvány), magyar nyelven. A kérelem benyújtását követően az adóhatóság továbbítja a kérelem vonatkozó részeit a visszatérítés helye szerinti tagállamnak, amelynek az illetékes adóhatósága a kérelmet elbírálja, illetve esetlegesen hiánypótlást vagy további nyilatkozatot kér,  ekkor már közvetlenül az adóalanytól.

Az előzőekben felsorolt, nem EU-tagállamok esetében azonban az áfa visszatérítési kérelem már nem nyújtható be Magyarországon, azt az adott állam adóhatóságának közvetlenül kell eljuttatni, az ott meghatározott szabályok szerint.

 

Mikor nyújtható be áfa visszatérítés iránti kérelem?

A külföldi áfa visszaigénylési kérelmet legkésőbb a visszatérítési időszakot követő naptári év szeptember 30-ig van lehetőség benyújtani, mely határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. (Bizonyos összeghatárok esetében lehetőség van év közben is benyújtani ilyen kérelmeket, ebben az esetben a visszatérítési időszaknak minimum 3 hónapnak kell lennie.)

 

Buktatók

Nem szabad elfelejteni, hogy egy ilyen eljárás esetében mindig a forrásország szabályrendszere lesz a meghatározó. Még az EU-tagállamok esetében is – annak ellenére, hogy ez az adónem EU-szinten alapvetően harmonizált – akadnak eltérő részletszabályok. Ebből adódóan érdemes a helyi sajátosságokkal tisztában lenni.

Nehézséget okozhatnak emellett a nyelvi különbségek is. Még ha magyar nyelven is nyújtja be az adóalany a kérelmet (EU-tagállamok esetében), a további eljárást a külföldi adóhatóság már nem a kérelmező nyelvén fogja lefolytatni. Ez például egy hiánypótlási kérelem esetében nehézséget okozhat, illetve a fordítások elhúzódása miatt az adóalany akár ki is csúszhat a határidőből, ami a kérelme elutasításával járhat.

 

Miben tudunk segíteni vállalkozásának?

A Grant Thornton adócsapata sokéves szakmai tapasztalattal és széleskörű adózási ismeretekkel rendelkezik, így hatékonyan tudjuk az Ön Társaságát támogatni a külföldön megfizetett áfa visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat terén, legyen szó akár a számlák áttekintéséről, a szükséges adatok feldolgozásáról, a nyomtatvány kitöltéséről vagy annak elektronikus benyújtásáról. Társirodáink segítségével komplex szolgáltatást nyújtva akár több ország visszaigénylését is koordináljuk. Továbbá azon cégeknek is tudunk segítséget nyújtani, amelyek már próbálkoztak a külföldön megfizetett adó visszatérítésével, de azt a külföldi hatóság valamilyen okból elutasította.

 

Amennyiben külföldi áfa visszatérítéssel kapcsolatos kérdése lenne, forduljon csapatunkhoz bizalommal.