GT Hírek 2021.09.09.

Közeledik a szeptember 15-ei HIPA adóelőleg esedékessége

Judit

Közeledik a szeptember 15-ei HIPA adóelőleg esedékessége - Még van lehetőség mérséklési kérelem benyújtására!

 

A második félévi HIPA előleg fizetési határidőhöz közeledve érdemes feleleveníteni az év eleji slágertémát, nevezetesen a 2020. december 22-én kihirdetett 639/2020. Kormányrendelet (továbbiakban: „Rendelet”) alapján a KKV-k 2021. évben végződő adóévükre fizetendő HIPA 1%-ban maximalizált mértékét.

 

Ahogyan azt korábbi hírlevelünkben részletesen kifejtettük, számos értelmezési nehézség merült fel a KKV-k számára 1%-ban maximalizált HIPA mértéket és 50%-os HIPA előlegmérséklést lehetővé tevő Rendelet kapcsán. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a Rendelet alkalmazása során a KKV besorolás elvégzésekor mennyiben kell eltérni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXV. törvény (KKV törvény) előírásaitól. A Rendelet 1. §-a az 1%-ban maximalizált HIPA mértéket azon adóalanyok számára írja elő, amelyek megfelelnek KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek annyi különbséggel, hogy esetükben a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatárként nem 50 millió eurót, illetve 43 millió eurót, hanem 4 milliárd forintot kell alapul venni.

 

Mint ahogyan arról hírt adtunk, a Fővárosi Önkormányzat jogértelmezése alapján a Rendelet szerinti KKV besoroláskor teljesíteni kell a KKV törvényben előírt valamennyi feltételt a 4 milliárd forintos értékhatár kivételével, amely jellegéből adódóan kizárja a KKV törvény 5. § (3) bekezdése szerinti „kétéves szabály” alkalmazhatóságát. Ez pedig azt jelenti, hogy a KKV minősítésnél az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában a vállalkozás és partner-, illetve kapcsolt vállalkozásai utolsó éves beszámolóinak és egyszerűsített éves beszámolóinak összevont adatait kell alapul venni.

 

A Rendelet a 2021. február 25-ig, a 21NYHIPA nyomtatványon benyújtott adóelőlegmérséklési nyilatkozathoz kötötte a KKV-k 2021. évre vonatkozó 50%-os HIPA előleg mérséklését, azonban a jogértelmezési bizonytalanságok csak jóval e határidő után szűntek meg. Így felmerül tehát, hogy mit tehetnek azok a vállalkozások, amelyek a 2021. február 25-i nyilatkozattételi határidőkor még nagyvállalatnak minősítették magukat és ezért nem tettek nyilatkozatot, de az időközben ismertté vált jogértelmezések alapján már teljesítik a KKV besorolás kritériumait?

 

Ezen vállalkozások a HIPA előleg esedékességének napjáig (főszabály szerint március 16-a és szeptember 15-eadóelőleg mérséklési kérelmet nyújthatnak be az érintett önkormányzatokhoz arra való tekintettel, hogy az adóelőleget az előző időszak adatai alapján kötelesek megfizetni, azonban számításaik szerint várható adófizetési kötelezettségük nem fogja elérni az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőlegük összegét. Fontos, hogy az adóelőleg mérséklési kérelemben be kell mutatni a HIPA számítás kapcsán releváns rendelkezésre álló információkat és üzleti terveket, majd azok alapján le kell vezetni a várható adókötelezettség összegét.

 

A kérelem elutasítása, illetve a jogosulatlan adóelőleg mérséklés miatti mulasztási bírság elkerülése végett a beadvány elkészítése és benyújtása során kellő körültekintéssel szükséges eljárni és javasolt gyakorlott adószakértő támogatását is igénybe venni!

 

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.