GT Hírlevél 2021.03.09.

Közeledik a március 16-i HIPA előleg határidő!

Judit

A szakma széles körben foglalkozott a témával, így már nem újdonság, hogy a 2021. március 16-án a korábban bevallott helyi iparűzési adó (HIPA) előlegnek csupán az 50%-át kell megfizetniük a 2021. február 25-éig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé nyilatkozatot tett mikro-, kis- és középvállalkozásoknak (KKV).

 

Ahogyan azt korábbi hírlevelünkben részletesen kifejtettük, számos értelmezési nehézség merült fel a KKV-k számára 1%-ban maximalizált HIPA mértéket és 50%-os HIPA előlegmérséklést lehetővé tevő 639/2020. Kormányrendelet (továbbiakban: „Rendelet”) kapcsán. A legnagyobb nehézséget az okozta, hogy a Rendelet alkalmazása során a KKV besorolás elvégzésekor mennyiben kell eltérni a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXV. törvény (KKV törvény) előírásaitól.

Mint ismeretes, a Rendelet a kedvezményeket azon adóalanyok számára teszi lehetővé, amelyek megfelelnek KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek annyi különbséggel, hogy esetükben a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatárként nem 50 millió eurót, illetve 43 millió eurót, hanem 4 milliárd forintot kell alapul venni. Mind a NAV, mind a Fővárosi Önkormányzat tájékoztatói alapján a Rendelet szerinti KKV minősítés során a 4 milliárd forintos értékhatár kivételével a KKV törvény szerinti valamennyi egyéb feltételnek is teljesülnie kell.

Mindez a gyakorlatban azt jelentette volna, hogy a kategorizálás során alkalmazni kell a KKV törvény 5. § (3) bekezdése szerinti „kétéves szabály”-t is (amennyiben a KKV besorolásnál a számított értékek éves szinten túllépik a foglalkoztatotti létszám és pénzügyi határértékeket, vagy elmaradnak azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszítik el, illetve nyerik el a KKV minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépik az adott határértékeket vagy elmaradnak azoktól).

A napokban birtokunkba került a Fővárosi Önkormányzat tájékoztató levele, amely kimondja, hogy a Rendelet szerinti KKV besoroláskor teljesíteni kell a KKV törvényben előírt valamennyi feltételt a 4 milliárd forintos értékhatár kivételével, amely jellegéből adódóan kizárja a KKV törvény szerinti „kétéves szabály” alkalmazhatóságát. Ez pedig azt jelenti, hogy a KKV minősítésnél az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában a vállalkozás és partner-, illetve kapcsolt vállalkozásai utolsó éves beszámolóinak és egyszerűsített éves beszámolóinak összevont adatait kell alapul venni.

Lassan tisztul a kép, de mit tehetnek azok a vállalkozások, amelyek a 2021. február 25-i nyilatkozattételi határidőkor még nagyvállalatnak minősítették magukat és ezért nem tettek nyilatkozatot, de az időközben ismertté vált jogértelmezések alapján már teljesítik a KKV besorolás kritériumait?

  • Ezen vállalkozások egyrészt a 21NYHIPA nyomtatvány 15 napon belüli pótlólagos benyújtásával és a telephelyek szerinti önkormányzatok felé igazolási kérelem benyújtásával kezdeményezhetik az 50%-os HIPA előleg mérséklést,
  • másrészt a HIPA előleg esedékességének napjáig (főszabály szerint március 16-a és szeptember 15-e) adóelőleg mérséklési kérelmet nyújthatnak be az érintett önkormányzatokhoz arra való tekintettel, hogy az adóelőleget az előző időszak adatai alapján kötelesek megfizetni, azonban számításaik szerint várható adófizetési kötelezettségük nem fogja elérni az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőlegük összegét.

Fontos, hogy amíg az igazolási kérelem esetében azt kell bizonyítani, hogy a nyilatkozat elmulasztása a vállalkozás önhibáján kívül következett be, addig az adóelőleg mérséklési kérelemben be kell mutatni a HIPA számítás kapcsán releváns rendelkezésre álló információkat és üzleti terveket, majd azok alapján le kell vezetni a várható adókötelezettség összegét. Mind az igazolási kérelem elutasítása, mind pedig a jogosulatlan adóelőleg mérséklés miatti mulasztási bírság elkerülése végett a beadványok elkészítése és benyújtása során kellő körültekintéssel szükséges eljárni!

 

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.