GT Hírek 2021.06.15.

Gyökeresen átalakulnak a távértékesítés áfa szabályai

Judit

2021. július 1. – Gyökeresen átalakulnak a távértékesítés áfa szabályai. Mit válasszunk?

Az Európai Unió e-kereskedelmet érintő csomagja, melyet a magyar áfa törvény is implementált, 2021. július 1-től új alapokra helyezi a nem adóalanyoknak történő Közösségen belüli távértékesítés szabályait, a kis értékű import küldemények adózását, bizonyos esetekben adókötelezettséget telepít az elektronikus platformokra, és kiterjeszti az egyablakos rendszer alkalmazhatóságát. Jellegükből adódóan az új szabályok jelentős hatással lesznek a webshopok mindennapi működésére.

Figyelembe véve, hogy napjainkban az online termékértékesítések igen nagy teret nyertek, jelen hírlevelünkben a Közösségen belüli távértékesítés (a továbbiakban: távértékesítés vagy távolsági értékesítés) áfa kezelését vesszük górcső alá a teljesség igénye nélkül. Célunk a 2021. július 1-től életbe lépő szabályok és az azokban rejlő lehetőségek bemutatása.

 

Mi az a Közösségen belüli távértékesítés?

Azt nevezzük Közösségen belüli távértékesítésnek, amikor nem adóalany, vagy áfa fizetésére nem kötelezett vevő (jellemzően magánszemély) részére történik termékértékesítés úgy, hogy az eladó a terméket az EU egyik tagállamából szállítja el egy másikba. Mindemellett az így értékesített termék nem új közlekedési eszköz, illetve nem szolgál fel- és összeszerelés tárgyául. Ilyen értékesítések leggyakrabban webshopokon keresztül valósulnak meg.

 

Háromfajta lehetőség az adózásra

Alapvetően a fentiekben bemutatott távolsági értékesítés háromféleképpen is adózhat, attól függően, hogy mekkora a tranzakció értéke, illetve mi az értékesítő választása.

 

 1. A távolsági értékesítés adózhat a célországban, vagyis azon EU tagállam szabályai szerint ahová a vevőnek kiszállítják a terméket. Ha a termékértékesítő nem dönt másként, ez a rendelkezés lép életbe. Hátránya, hogy ebben az esetben az értékesítőnek áfa regisztrációt kell létrehoznia és fenntartania a célországban, valamint számláit, bizonylatait is ezen ország számlázási szabályai szerint kell kiállítania. Mindez komoly adminisztrációs teherrel, illetve költséggel járhat. Előnye, hogy nem a magyar áfát kell utána megfizetni, és tekintve hogy az általános áfa kulcs ez EU tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb, így a termék bruttó értéke alacsonyabb lehet. Összességében ez az adózási mód akkor ajánlott, amikor a távolsági értékesítésen túl, egyéb olyan ügyletei is vannak a társaságnak, amik indokolják a külföldi áfa regisztráció fenntartását.

 

 1. Ha az adóalany kizárólag Magyarországon rendelkezik áfa telephellyel, és innen valósít meg távolsági értékesítést az EU más tagállamaiba, valamint az egyes EU tagországokba megvalósított távolsági értékesítés illetve a más tagállambeli nem adóalanynak nyújtott szolgáltatások együttes értéke sem tárgyévben, sem pedig az azt megelőző évben nem éri el a 10.000 EUR-t. (3.139.600 Ft-ot), akkor az adóalany dönthet úgy, hogy marad a magyar áfatörvény hatálya alatt. Vagyis a magyar szabályok szerint állapítja meg az áfát, a magyar szabályok szerint bocsátja ki a számlát és a magyar bevallásába állítja be az ügyletet. Ez adminisztrációs szempontból előnyösebb, azonban figyelembe véve a magyar általános áfa kulcs magas mértékét, árverseny szempontjából hátrányos lehet.

 

 1. Célország szerinti adózás az egyablakos rendszeren keresztül (one-stop shop – „OSS”). Ebben az esetben a célország elve érvényesül, vagyis az adót továbbra is annak a tagállamnak a szabályai szerint kell megfizetni ahol a fuvarozás befejeződik (célország általános forgalmi adó mértéke alkalmazandó). Azonban OSS regisztráció esetén az adóalanynak a távértékesítések után az áfá-t abban a tagállamban kell bevallani, és megfizetni, ahol az OSS rendszerbe beregisztrált (jelen esetben Magyarországon). A bevallást elektronikusan kell teljesíteni az OSS portálon, a magyar adóhatóság pedig az OSS felületen keresztül bevallott és számára megfizetett adót tovább utalja a célország adóhatóságának. Így a külföldi áfa regisztrációra és annak fenntartására nem lesz szükség.

 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy csak az olyan EU országba megvalósított távolsági értékesítés kapcsán teljesíthető az általános forgalmi adó bevallási és befizetési kötelezettségét az OSS-en keresztül, ahol a távértékesítő nem rendelkezik áfa telephellyel.

 

OSS regisztráció előnyei

 • Csökkenő adminisztrációs terhek:
  • Nincs szükség minden távértékesítéssel érintett célországban áfa regisztrációra, és az ezzel járó ügyintézésre.
  • Az adózó egyetlen áfa bevalláson keresztül teljesítheti az áfa bevallási kötelezettségét minden olyan távértékesítési célország vonatkozásában, ahol nem rendelkeznek áfa telephellyel. Nem kell tehát többféle tagállamban, több módon és több különböző nyomtatványon áfa bevallásokat kitölteni és beadni.
  • Nem kell minden számlát, bizonylatot más-más ország szabályai szerint kiállítani. A számlázást az OSS regisztráció országának szabályai szerint elegendő teljesíteni.
 • Csökkenő költségek:
  • Nem szükséges többé minden távértékesítéssel érintett célország adózási szabályaiban jártas szakértők bevonása és megfizetése. Elegendő az OSS regisztráció tagállamában szakavatott segítséget igénybe venni.
  • Az áfa megfizetése egyetlen utalással teljesíthető az OSS regisztráció szerinti tagállam hatóságának, nincs többé szükség minden célország hatóságának külön banki utalást indítani és annak esetleges díjait viselni.
 • Versenyképesség növelése:
  • Mindig a célország szerinti áfa mérték alkalmazható, így a felszámított áfa miatt nem érheti versenyhátrány a távértékesítőt a helyi vállalkozásokkal szemben.

 

Melyik adózási módot érdemes választani?

Az előzőekben általánosságban bemutattuk az egyes adózási módokat, és azok sajátosságait. Azonban azt, hogy a vállalkozó, például egy webshop üzemeltetője szempontjából melyik a legjobb választás, mindig az adott ügylet egyedi jellemzői alapján kell eldönteni. Az Ön számára legelőnyösebb adózási mód meghatározásában illetve annak kivitelezésében adócsoportunk örömmel áll rendelkezésére.