GT Hírek 2021.05.28.

Gazdasági társaságok iparűzési adó telephely bejelentése

Judit

A már működő cégeknek sokszor problémát okoz, hogy ha a székhelytől eltérő önkormányzat illetékességi területén új telephelyet létesítenek, és ott helyi iparűzési adó (IPA) kötelezettségük keletkezik, akkor mely hatóságnak, milyen bejelentést kell tenniük. Segítségképpen jelen hírlevelünkben az IPA telephely bejelentésével kapcsolatos lépéseket vesszük górcső alá.

 

Új telephely bejelentése a cégbírósághoz

A gazdasági társaságoknak az új telephelyükkel kapcsolatos adatokat mindenekelőtt a cégbíróságon kell bejelenteni. A cégbíróság az egyablakos rendszernek köszönhetően az új telephely adatait továbbítja majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV).

 

Helyi adótörvény (Htv.) szerinti telephely minőség bejelentése a NAV-hoz

A cégnyilvántartásban szereplő telephely esetén tehát a telephely címéről a NAV az egyablakos rendszer útján automatikusan értesül, így azt külön nem szükséges a NAV-hoz bejelenteni.

Ugyanakkor 2020. január 1-től lehetőség nyílt arra, hogy a helyi iparűzési adó alanya a telephely kapcsán külön bejelentse azt a tényt, hogy az új telephely a Htv. szerinti telephelynek, azaz IPA telephelynek minősül.

A cégbíróságon már bejelentett telephely Htv. szerinti minőségét a cégbejegyzésre kötelezett szervezeteknek idén a 21T201T jelű NAV nyomtatvány A01 lap 1. rovatában, vagy a 8. pótlapján van lehetőségük bejelenteni. A fentiekkel párhuzamosan 2020-tól a NAV-nak az önkormányzati adóhatóság felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettsége is kiegészült. A NAV az adózó által közölt, Htv. szerinti telephely minőség adatot az önkormányzati adóhatósághoz is köteles eljuttatni.

 

Kiemelendő azonban, hogy a Htv. szerinti telephely minőség NAV-hoz való bejelentése nem kötelezettség, csupán lehetőség.

Ehhez a lehetőséghez azonban bizonyos előnyök is párosulhatnak. A NAV-hoz a telephely Htv. szerinti minőséget korábban be kellett jelenteni ahhoz, hogy az iparűzési adó előleg-kedvezménnyel kapcsolatos nyilatkozatot (21NYHIPA) a NAV továbbítsa a telephely szerint illetékes önkormányzatnak és a kedvezményt igénybe lehessen venni. Az IPA előleg-kedvezmény lehetőségről korábbi hírlevelünkben olvashattak részletesen. Ilyen, és ehhez hasonló kedvezmények kapcsán a jövőben is szükséges lehet a Htv. szerinti telephely minőség bejelentésére a NAV-nál.

 

Ugyancsak szükséges bejelenteni a Htv. szerinti minőséget a NAV-hoz, amennyiben később a NAV-on keresztül szeretnénk teljesíteni az önkormányzati adóhatóságnál eljárni jogosult képviselő bejelentését, amelyre szintén 2020 óta van lehetőség.

Abban az esetben, ha nem vagyunk biztosak benne, hogy telephelyünk Htv. szerinti minősége a NAV-hoz bejelentésre került-e már, azt könnyen leellenőrizhetjük. Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA) a NAV megjeleníti az ügyfelek adatait, így új bejelentő- változásbejelentő kérelem megnyitásával a telephely adatokhoz kapcsolódóan azonnal látható, hogy be van-e jelentve a Htv. minőség.

 

Új IPA telephely bejelentése a helyi önkormányzathoz

A fentiek szerint 2020 óta van ugyan lehetőség arra, hogy az új telephely Htv. minőségét bejelentsük a NAV-hoz, ugyanakkor a NAV-nál nincs mód a fizetendő IPA előleg bejelentésére a már működő, de az önkormányzat illetékességi területén adóköteles tevékenységet az adóévben megkezdő cégek számára. Emiatt a már működő cégeknek az új IPA telephely szerinti önkormányzatnak mindenképp be kell jelenteniük az új IPA telephellyel keletkező IPA kötelezettséget, illetve az annak kapcsán fizetendő IPA előleget, azt a NAV-os bejelentés nem váltja ki.

 

Az új IPA telephelyet az adóköteles tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül kell bejelenteni az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.

 

Az előleg bejelentése kapcsán meg kell határozni az előlegfizetési időszakot. Amennyiben a már működő cég az új IPA telephely szerinti önkormányzat illetékességi területén év közben kezdi meg adóköteles tevékenységét, akkor a bejelentendő előlegfizetési időszak az adókötelezettség keletkezésének kezdő napjától az azt követő adóév első félévének utolsó napjáig terjedő időtartam lesz. Pl.: amennyiben naptári évvel azonos üzleti évű cégünk 2021.06.01-től létesít új IPA telephelyet egy székhelyétől elérő önkormányzat illetékességi területén, akkor esetünkben az előlegfizetési időszak 2021.06.01-től 2022.06.30-ig tart majd.

 

Adóelőlegként az adókötelezettség keletkezésének adóévére várható adó összegét kell bejelentenünk.

Szükséges továbbá meghatározni az egyes előleg részletek összegét a várható adó alapján úgy, hogy az előlegfizetési időszakra időarányosan esedékes egyes adóelőleg fizetési időpontokra (naptári éves adózok esetében március 15. és szeptember 15. adóelőleg fizetési időpontokra) egyenlő arányban kell megosztani.

A fenti példánál maradva 2021.06.01-től 2022.06.30-ig tartó előlegfizetési időszakon belül kettő Htv. szerinti előleg részlet esedékességi időpont van: 2021.09.15. és 2022.03.15. Ezekre az időpontokra kell beírni az előleg részleteket. Amennyiben a várható adó összege pl.: 4 millió Ft, akkor mindkét előlegfizetési részlet 2-2 millió Ft lesz.

 

Mivel azonban az előleg bejelentést várható adó vonatkozásában kell megtenni elfogadható az is, ha nulla forint adóelőleget jelentünk be.

A Főváros területi illetékessége alá eső új IPA telephely bejelentését Budapest honlapján kell megtenni a ”Bejelentés /Bejelentkezés/Változás bejelentés” menüpont alatt.

 

Budapesttől eltérő önkormányzatok esetében az e-önkormányzat portálján kezdeményezhetjük az új IPA telephely bejelentést az „Ügyindítás / Adóügyek / Bejelentkezés, változásbejelentés” menüpontban.

Az új IPA telephely bejelentést minden esetben csak olyan személy kezdeményezheti a fenti módon, aki az illetékes önkormányzat előtt a céget képviselni jogosult (akár meghatalmazottként), és rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval. Az önkormányzati adóhatóságok előtti képviseletre jogosító meghatalmazásról egy későbbi hírlevelünkben adunk gyakorlati útmutatót.

 

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.