GT Hírek 2021.06.10.

Folytatódó adókönnyítések 2021. második félévére

Judit

2021. június 9-én került kihirdetésre a 318/2021. (VI.9.) Kormányrendelet, amely egy pótlékmentes részletfizetési lehetőséget vezet be, illetve számos pontban meghosszabbítja az év első felében a koronavírus-világjárvány következtében hozott kedvezményes intézkedéseket. A rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2021. június 10-vel lép hatályba.

 

Pótlékmentes fizetési halasztás és adómérséklés lehetősége

Az adóhatóság az adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott, legfeljebb ötmillió forint összegű adóra, egy alkalommal, legfeljebb hat havi pótlékmentes fizetési halasztást vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez, ha a kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg valószínűsíti, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

Továbbá a nem természetes személy adózónak és az adó megfizetésére kötelezett személynek a 2021. december 31-ig előterjesztett kérelmére az őt terhelő adótartozást az adóhatóság egy alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó összegben mérsékli, ha az adótartozás megfizetése a kérelmező gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. Az adómérséklés csak egy adónem tekintetében kérelmezhető.

Ezen új kedvezmények kapcsán az ügyintézési határidő 15 nap.

 

Turizmusfejlesztési hozzájárulás

A turizmusfejlesztési hozzájárulás kedvezménye is meghosszabbodott, vagyis a hozzájárulás fizetésére kötelezettet a 2021. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra nem terheli turizmusfejlesztési hozzájárulás fizetési kötelezettség, erre az időszakra a turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megállapítania, bevallania és megfizetnie.

 

Szociális hozzájárulási adó

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a reprezentáció és üzleti ajándék juttatása után, ha a juttatás 2021. június 10. és a 2021. december 31. közötti időszakban történik.

Továbbá a 2021. június 10. és 2021. december 31. között létrejött munkaviszony esetében munkaerőpiacra lépőnek minősül az is, aki az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok szerint a kedvezményezett foglalkoztatás kezdetének hónapját megelőző 183 napon belül legfeljebb 92 napig rendelkezett biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal, egyéni, társas vállalkozói jogviszonnyal.

 

SZÉP kártya

A Széchenyi Pihenő Kártyára adott év eleji kedvezmények az év második felére is kiterjesztésre kerülnek.

A 2021. évben a Széchenyi Pihenő Kártya

  • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
  • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
  • szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

összegig béren kívüli juttatásnak minősül.

 

A 2021. évben az éves rekreációs keretösszeg (mely a béren kívüli juttatás kategória másik ismérve) továbbra is:

  • költségvetési szerv munkáltató esetén évi 400 ezer forint,
  • más munkáltató esetében évi 800 ezer forint.

 

A 2021. évben adott juttatások tekintetében pedig nem terheli szociális hozzájárulási adókötelezettség a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

 

 

Bízunk benne, hogy összefoglalónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése merülne fel a fenti témákkal kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.