GT Hírek 2021.08.06.

Az OSS regisztráció előnyei szolgáltatások esetén

Judit

Az Európai Unió e-kereskedelmet érintő csomagjáról szóló korábbi hírlevelünkben részletesen bemutattuk a nem adóalanyoknak történő Közösségen belüli távértékesítés szabályait. A 2021. július 1-től hatályos változások azonban bizonyos szolgáltatásnyújtások áfa kezelésére is jelentős hatással vannak, így fontos kiemelnünk az ezzel kapcsolatos választási lehetőségeket is.

A változások fényében most az olyan magyar vállalkozásoknak szeretnénk egy összefoglalót adni az új szabályokról és az egyes választási lehetőségekről, amelyek üzleti tevékenységük során az Európai Közösség más tagállamaiba, nem áfaalany fogyasztóknak, vagyis jellemzően magánszemélyeknek nyújtanak szolgáltatásokat.

 

MOSS rendszer kibővítése - Kiket érinthet?

Az új egyablakos rendszer (One Stop Shop – „OSS”) a 2015 óta működő MOSS (mini One Stop Shop), azaz Mini Egyablakos Rendszer utódja, amelyben kibővítésre kerültek az adózói és az ügyleti körök egyaránt. A korábbi MOSS-rendszer a nem adóalanyok (pl.: magánszemélyek) részére távolról is nyújtható, vagy elektronikus úton nyújtott szolgáltatások (vagyis távközlési, rádió- és televízióműsor-, illetve elektronikus szolgáltatás, mint pl.: szoftver-, zene-, vagy film online elérhetővé, illetve letölthetővé tétele) kapcsán kínált egy hatékony, egyablakos ügyintézési lehetőséget.

 

Az OSS bevezetésével az egyszerűsített ügyintézés lehetősége kiterjesztésre került a fent említett szolgáltatások körén túl bizonyos, nem adóalanyoknak nyújtott, más EU tagállamban teljesült szolgáltatástípusokra is. Ilyen nem adóalanynak nyújtott szolgáltatások lehetnek többek között a más tagállamban található ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások (konkrét ingatlan tervezése, ingatlan értékbecslése, ingatlan közvetítése), más tagállamban végzett offline oktatás és képzés, más tagállami rendezvények (pl.: esküvő, kiállítás, bemutató) szervezése, más tagállam területén teljesülő személyszállítás vagy termékfuvarozás. Fontos, hogy az OSS-rendszer alkalmazása nem kötelező, csupán egy választási lehetőség.

Jelen hírlevelünk célja, hogy a szolgáltatásnyújtások kapcsán bemutassuk, mivel jár az OSS választása a magyar adóalanyok számára.

 

Adózási lehetőségek

A szóban forgó Közösségen belüli nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások háromféleképpen is adózhatnak. Az adózási lehetőségeket alapvetően a tranzakció teljesítési helye különíti el, ez vagy Magyarországra esik, vagy áttevődhet más EU tagállamba. Azonban a meghatározott tranzakciók ellenértékének éves összegétől és a szolgáltatást nyújtó választásától függően tulajdonképpen három adózási módot különböztethetünk meg:

 

 1. Magyarországi teljesítés

Fontos kiemelnünk, hogy az első adózási mód egy küszöbértékhez köthető, azonban ez csak a más tagállamba irányuló, távolról is nyújtható és elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokra igaz, nem terjed ki az uniós vevők részére nyújtott más típusú szolgáltatásokra. Az adóalany (a Közösségen belüli távértékesítéssel összevont) éves 10.000 eurós (3.139.600 Ft-os) küszöbérték alatt maradva dönthet úgy, hogy a magyar áfatörvény általános szabályait alkalmazza (feltéve hogy kizárólag Magyarországon rendelkezik áfa telephellyel és vevői más tagállambeli nem adóalanyok). Vagyis a magyar előírások szerint állapítja meg az áfá-t, a magyar szabályok szerint bocsátja ki a számlát és a magyar áfa bevallásába állítja be az ügyletet. Ez adminisztrációs szempontból előnyösebb, azonban figyelembe véve a magyar általános áfa kulcs magas mértékét, árverseny szempontjából hátrányos lehet.

 

 1. Más EU tagállami teljesítés

A következő két adózási mód esetén a tranzakciók teljesítési helye nem Magyarország lesz, hanem mindkét esetben áttevődik egy másik EU tagállamba, a célország elve szerint, amelyre az OSS rendszer alkalmazása is választható. Az ezekben érintett tranzakciókat két csoportra lehet bontani. Egyrészt ide tartoznak a távolról is nyújtható és az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások, amelyek esetében (a Közösségen belüli távértékesítéssel összevont) éves 10.000 eurós (3.139.600 Ft-os) értékhatár felett kötelezően, annak el nem érése esetén pedig választása alapján a célország elve szerinti adózási mód alkalmazandó. Másrészt ide tartoznak a már említett, uniós nem adóalany vevők részére nyújtott más típusú speciális szolgáltatások is (pl.: ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások, más tagállamban teljesített offline képzések, stb.) ahol kötelezően a célország elve szerinti adózás irányadó. Fontos, hogy az adóalany választásához (célország szerinti adózás, illetve OSS rendszer alkalmazása) a választása évét követő második év végéig kötve van.

 

2.1 A szolgáltatásnyújtójának áfa regisztrációt kell létrehoznia és fenntartania a célországban, valamint számláit, bizonylatait is ezen ország számlázási szabályai szerint kell kiállítania. Mindez komoly adminisztrációs teherrel, illetve költséggel járhat. Előnye, hogy nem a magyar áfát kell utána megfizetni, és tekintve hogy az általános áfa kulcs az EU tagállamok közül Magyarországon a legmagasabb, így a termék bruttó értéke alacsonyabb lehet. Összességében ez az adózási mód akkor ajánlott, amikor a társaságnak egyéb olyan ügyletei is vannak, amik indokolják a külföldi áfa regisztráció fenntartását.

 

2.2 Az adóalany választhatja még a célország szerinti adózást az OSS rendszeren keresztül. Az adót ez esetben is a megrendelő tagállamának szabályai szerint kell megfizetni (célország általános forgalmi adó mértéke alkalmazandó), azonban az OSS regisztráció esetén az adóalanynak az összes tagállam felé nyújtott szolgáltatása után az áfá-t abban a tagállamban kell bevallani, és megfizetni, ahol az OSS rendszerbe beregisztrált (jelen esetben Magyarországon). Azonban felhívnánk a figyelmet arra, hogy csak azon tagállambeli áfa kötelezettségek teljesíthetők az egyablakos rendszeren keresztül, amely tagállamban a szolgáltatást nyújtó adóalany nem rendelkezik áfa telephellyel. A bevallást elektronikusan kell teljesíteni az OSS portálon, a magyar adóhatóság pedig az OSS felületen keresztül bevallott és számára megfizetett adót tovább utalja a célországok adóhatóságainak.

 

OSS regisztráció előnyei

 • Csökkenő adminisztrációs terhek:
  • Nincs szükség minden szolgáltatásnyújtással érintett célországban áfa regisztrációra, ügyintézésre.
  • Egyetlen áfa bevalláson keresztül teljesíthető az áfa bevallási kötelezettség minden olyan célország vonatkozásában, ahol nem rendelkezik az adózó áfa telephellyel. Nem kell többféle tagállamban, több módon és több különböző nyomtatványon áfa bevallásokat kitölteni és beadni.
  • Nem kell minden számlát, bizonylatot más-más ország szabályai szerint kiállítani. A számlázást az OSS regisztráció országának szabályai szerint kell teljesíteni.

 

 • Csökkenő költségek:
  • Nem szükséges minden érintett tagállam kapcsán külön adózási szakértőt megbízni. Elegendő az OSS regisztráció tagállamában szakavatott segítséget igénybe venni.
  • Az áfa megfizetése egyetlen utalással teljesíthető az OSS regisztráció szerinti tagállam hatóságának, nincs többé külön banki utalás minden célország hatóságának és nem kell többé azoknak az esetleges díjait viselni sem.

 

 • Versenyképesség növelése:
  • Mindig a célország szerinti áfa mérték alkalmazandó, így a magas magyar áfakulcs miatt nem érheti versenyhátrány a távértékesítőt a helyi vállalkozásokkal szemben.

 

Melyik adózási módot érdemes választani?

Az előzőekben általánosságban bemutattuk a felmerülő egyes adózási módokat, és azok sajátosságait. Azonban azt, hogy egy konkrét társaság esetében melyik a legjobb választás, azt mindig az adott ügylet egyedi jellemzői alapján kell eldönteni. Az Ön számára legelőnyösebb adózási mód meghatározásában illetve annak kivitelezésében adócsoportunk örömmel áll rendelkezésére.