GT Hírlevél 2021.02.22.

A KKV-k 2021. évi HIPA kedvezményei

Judit

Közeledik a 2021. február 25-i határidő, ameddig a mikro-, kis- és középvállalkozások (továbbiakban: „KKV”) 50% mértékű HIPA előlegcsökkentési igényükről nyilatkozatot tehetnek.

 

Korábbi hírlevelünkben már foglalkoztunk azzal, hogy a 2020. december 22-én kihirdetett 639/2020. Kormányrendelet (továbbiakban: „Rendelet”) egyrészről 1%-ban maximalizálja a KKV-k 2021. évben végződő adóévükre fizetendő HIPA mértékét, másrészt a 2021. február 25-ig benyújtható nyilatkozat alapján 50%-os HIPA előlegmérséklést tesz lehetővé a KKV-k számára. A határidőhöz közeledve egyre több bizonytalanság merült fel a Rendelet gyakorlati alkalmazását illetően, így jelen hírlevelünkben kifejezetten azokra kívánunk fókuszálni.

 

A Rendelet 1. §-a az 1%-ban maximalizált HIPA mértéket azon adóalanyok számára írja elő, amelyek megfelelnek KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek annyi különbséggel, hogy esetükben a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatárként nem 50 millió eurót, illetve 43 millió eurót, hanem 4 milliárd forintot kell alapul venni. Ez – a NAV által 2021. február 19-én közzétett tájékoztató alapján is – magával vonja, hogy a minősítés szempontjából a KKV törvény szerinti valamennyi egyéb feltételt alkalmazni kell:

  • a minősítésnél az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában a vállalkozás és partner-, illetve kapcsolt vállalkozásai utolsó éves beszámolóinak és egyszerűsített éves beszámolóinak összevont adatait kell alapul venni és
  • amennyiben az így számított értékek éves szinten túllépik a foglalkoztatotti létszám és pénzügyi határértékeket, vagy elmaradnak azoktól, akkor ennek eredményeként csak abban az esetben veszítik el, illetve nyerik el a KKV minősítést, ha két egymást követő beszámolási időszakban túllépik az adott határértékeket vagy elmaradnak azoktól (továbbiakban: „Kétéves szabály”), továbbá
  • főszabály szerint nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése - tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen eléri vagy meghaladja a 25%-ot.

 

Ezzel szemben a Rendelet 2. §-a az 50%-os HIPA előlegmérséklést azon vállalkozások számára teszi lehetővé, amelyek a 250 főnél kevesebb összes foglalkoztatotti létszámot és a maximum 4 milliárd forintos nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg kritériumokat az alábbiak alapján teljesítik:

  • beszámolókészítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, becsült adatok alapján,
  • beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült adatok alapján.

 

A megfogalmazásbéli különbség azt sugallja, hogy:

  • amíg az 1%-ban maximalizált HIPA mérték csak azon adóalanyok számára jár, amelyek a csoport szinten összesített adatok és a Kétéves szabály figyelembevételével minősülnek KKV-nak
  • addig az 50%-os HIPA előlegmérséklés mindazok számára jár, amelyek egyedi szinten és kizárólag a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó beszámoló, annak hiányában pedig becsült adatok alapján teljesítik a 250 főnél alacsonyabb összes foglalkoztatotti létszám és a maximum 4 milliárd forintos nettó árbevétel, vagy mérlegfőösszeg kritériumokat.

 

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2021. február 5-i tájékoztatójában az 50%-os HIPA előlegcsökkentés előfeltételeként kifejezetten előírja, hogy az adóalanynak meg kell felelnie a KKV törvényben meghatározott feltételeknek azzal, hogy a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára legfeljebb 4 milliárd forint. Jelzés értékű az is, hogy a NAV tájékoztatójában általános érvénnyel kimondja, hogy a Rendelet a KKV törvénynek a vállalkozó és a kapcsolódó, illetve partnervállalkozások adatainak összeszámítását előíró rendelkezéseitől nem fogalmaz meg eltérést, azokat a Korm. rendelet szerinti adóelőnyök igénybevételére való jogosultság vizsgálatakor is alkalmazni kell.

A fentiek alapján a mulasztási bírság elkerülése végett nem érdemes megengedő módon értelmezni a Kormányrendelet 50%-os HIPA előlegmérsékléssel kapcsolatos rendelkezéseit, ezért javasolt, hogy 2021. február 25-ig csak azon vállalatok nyújtsák be az adóelőlegmérséklési nyilatkozatot, vagyis a 21NYHIPA nyomtatványt, amelyek jogosultak lesznek az 1%-ban maximalizált HIPA mértéket is érvényesíteni.

 

Bízunk benne, hogy tájékoztatónkat hasznosnak találta. Amennyiben további kérdése van a témával kapcsolatban, szívesen állunk rendelkezésére.